Prvá pomoc pri intímnych ťažkostiach

  • Pomoc pri vaginálnom diskomforte (aj mykotického pôvodu)
  • Prevencia a liečba vaginálnej suchosti (aj mykotického pôvodu)