Vybrané štúdie

Vyberte si štúdiu podľa tematického okruhu. Kliknutím na tlačidlo sa Vám zobrazia iba štúdie z tohoto okruhu. U každej štúdie máte možnosť stiahnuť si ju vo formáte PDF.

Larsson P.G. et al. 2008.

”Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with Bacterial Vaginosis reduces the recurrence rate; a 6-month double blind randomized placebo-controlled study”

BMC Women’s Health, 15. January 2008 doi:10.1186/1472-6874-83 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6874-8-3.pdf
zlepšenie účinnosti liečby po vaginálnej terapii klindamycínom

Predĺženie intervalu k ďalšiemu relapsu po preliečení.

6-mesačná, dvojito slepá, randomizovaná, placebom-kontrolovaná GCP štúdia s ženami s diagnózou bakteriálna vaginóza (Amsel kritériá), (n=100). (vekové rozpätie 18-53) Jedna kapsula denne, 4 x 10 dní. Po pridaní laktobacilov ku klindamycinovej kúre (počas troch menštruačných cyklov) došlo k signifikantnému predĺženiu intervalu k ďalšiemu relapsu. Viac žien bolo po 6 mesiacoch bez ťažkostí.

Grønlund V.

”Evaluation of the safety and efficacy of EcoVag® as treatment of patients diagnosed with Bacterial Vaginosis“

BMC Women’s Health. 01. June 2005.
zlepšenie príznakov (vaginálnych ťažkostí) 8-denná  štúdia, ženy s problémami so zmiešanou vaginálnou infekciou (bakteriálnou vaginózou) – (n=25). Vekové rozpätie 18-70 Jedna kapsula denne, 8 dní. Väčšina pacientiek (80%) hlásila zlepšenie vaginálnych ťažkostí. Zlepšenie bolo vo väčšine prípadov dosiahnuté po 5-6 dňoch. Jedna z 25 žien hlásila mierne nežiaduce účinky.

Stray-Petersen B.

“EcoVag® study investigating the effect of lactobacilli as treatment for Bacterial Vaginosis symptoms.”

2003.
zlepšenie príznakov (vaginálnych ťažkostí)

Bezproblémové a príjemné užívanie produktu

7-denná intervenčná štúdia, ženy trpiace zmiešanou vaginálnou infekciou (bakteriálnou vaginózou). Následné sledované (klinické vyšetrenie a dotazník) 2-3 týždne po liečbe (n=21). Jedna kapsula denne, 7 dní. Väčšina účastníčok štúdie (19 z 21, alebo 90%), hlásila vymiznutie symptómov bakteriálnej vaginózy počas liečby vaginálnymi čapíkmi EcoVag® s obsahom laktobacilov. Zlepšenie nastalo vo väčšine prípadov v priebehu niekoľkých dní, 20 z 21 pacientiek považovalo čapíky za veľmi jednoduché na použitie a boli veľmi spokojné. Jedna pacientka ich označila ako ťažko aplikovateľné.

Brønstad G.& E Brandsborg;

“In Vitro Colonization of EcoVag® strain: IN VITRO Adherence of EcoVag® probiotic strains to vaginal epithelial cells (VEC) and cultures Caco-2 cells.”

25.11.2002; Patent no : (WO 03/080813 A2); 02.10.2003
Výborná IN VITRO adherencia kmeňov produktu EcoVag®. IN VITRO štúdia probiotických kmeňov přrpravku EcoVag®. Vyšetrenie adhéznych schopností k vaginálnemu epitelu a bunkám CACO-2 probiotickými kmeňmi prípravku EcoVag® vporovnaníí s Lactobacilom GG. Bol vykonanýIN VITRO test adherencie probiotických laktobacilov 3 kmenňov. Skoro 30% kmeňa PB01 po jednej hodine adherovalo, versus 20% kmeňa EB-01 a iba 10% Lactobacila GG.

Larsson P.G et al;

“Extended antimicrobial treatment of bacterial Vaginosis combined with human lactobacilli to find the best treatment and minimize the risk of relapses“

BMC Infectious Diseases. 2011; 11: 223 http://www.biomedcentral.com/1471-2334/11/223.
zlepšenie účinnosti liečby po vaginálnej terapii antibiotikami.

IN VIVO kolonizácia kmeňmi produktu EcoVag®.

3-mesačná liečebná štúdia so ženami s diagnózou bakteriálna vaginóza podľa Amsel kritérií. Kontrolné vyšetrenie po 6, 12 a 24 mesiacoch. (n=63, 9 účastníčok dostávalo EcoVag®) Jednu kapsulu denne, 2×5 dní. Väčšina pacientiek (89%, alebo 8 z 9), ktoré dostali EcoVag® po antibiotickej liečbe, bola zbavená symptómov bakteriálnej vaginózy podľa Amsel kritérií. Pri 6-mesačnej kontrole zostalo bez ťažkostí 8 z 9, pri 12-mesačnej kontrole 7 z 8, pri 24-mesačnej kontrole 5 z 8. Kolonizácia ľubovoľným laktobacilom bola pozorovaná u 17 z 43 účastníčok, ktoré dostali intravaginálne laktobacily. Pacientky, ktoré dostali EcoVag®, boli kolonizované kmeňom L. rhamnosus 14870 v 6 z 8 prípadov. Kmeň perzistoval u troch pacientiek viac než 2 mesiace a asi 2 týždne po zastavení podávania až do 3. a 5. mesiaca u ďalších dvoch pacientiek.

LSK Europharma;

“EcoVag survey on 996 women in the Philippines in 2013, with the objective to create awareness of EcoVag® and gather data on how doctors and patients perceive the product through actual experience”

2013.
zlepšenie príznakov (vaginálnych ťažkostí) 10-denné sledovanie podávania prípravku EcoVag® u žien s rôznymi vaginálnymi ťažkosťami. EcoVag® bol podávaný ako adjuvantná podpora (n=996). Jedna kapsula denne, 10 dní. Výsledky naznačujú, že EcoVag® v kombinácii s tradičnými liekmi na vaginálne infekcie môže pomôcť k rýchlej úľave od vaginálneho dyskomfortu pri bakteriálnej vaginóze, kvasinkovej infekcii, infekcii Trichomonas vaginalis alebo kandidóze.

Pendhakar S et al

” Vaginal colonization by probiotic lactobacilli and clinical outcome in women conventionally treated for bacterial vaginosis and yeast infection”

BMC Journal of infectious disease.
zlepšenie účinnosti liečby bakteriálnej vaginózy po antibiotickej liečbe

zlepšenie účinnosti liečby VVC (vulvo-vaginálnej kandidózy) kombináciou flukonazolu s produktom EcoVag®

IN VIVO kolonizácia kmeňmi EcoVag®

12-mesačná otvorená štúdia so ženami s bakteriálnou vaginózou podľa Amstel kritérií (n=10), vekové rozpätie: 26-49 12-mesačná kontrolovaná štúdia so ženami s diagnózou VVC (vulvo-vaginálna kandidóza). Sledovanie po 6 a 12 mesiacoch (n=30), vekové rozpätie: 22-43. Jedna kapsle denně, 2×5 dní. Jedna kapsula denne, 2×5 dní. Výsledky týchto dvoch štúdií naznačujú, že preliečenie infekci antibiotikom/antimykotikom v kombinácii s produktom EcoVag® dáva dlhodobé výsledky v liečbe BV (bakteriálnej vaginózy) a R-VVC (recidivujúcej vulvo-vaginálnej kandidózy). Výsledok liečby R-VVC bol 70% pri 12-mesačnej kontrole, výsledok liečby BV bol 69% pri 6-mesačnej a 12-mesačnčj kontrole. Tento výsledok je lepší než výsledky väčšiny publikovaných štúdií, ktoré dosahovali pri 6-mesačnej kontrole cca 40% úspešnosť. Výsledok 12-mesaqčnej kontroly však je porovnateľný s predošlou štúdiou s prípravkom EcoVag® (viď CF-01). U žien s vyliečenou BV bola po 6 mesiacoch pozorovaná signifikantne vyššia kolonizácia laktobacilmi a kmeňmi EcoVag® oproti nevyliečeným ženám s relapsom. Ďalej bola po podaní antibiotík spolu s produktom EcoVag® pozorovaná signifikantne vyššia kolonizácia laktobacilmi u vyliečených oproti nevyliečeným: frekvencia izolácie kmeňov EcoVag® bola vyššia u vyliečených žen (33/55, 61%) než u žen s relapsom (8/32, 25%, p<0,01). Ďalej všetky vzorky vyliečených žien (54, 100%) obsahovali laktobacily, oproti 25/32 (78%) vzorkám žien s relapsami (p<0,001).

George J. Daskalakis, Alexis K. Karambelas

”Vaginal Probioitc Administration in the Management of Preterm Premature Rupture of Membranes”

Fetal Diagnosis and Therapy, published October 15, 2016
predĺženie obdobia latencie, zvýšenie gestačného veku a zvýšená pôrodná hmotnosť. Randomizovaná klinická štúdia s PPROM (podané antibiotiká alebo antibiotiká plus EcovVag® na 10 dní). N=106. Jedna kapsula denne, 10 dní. Pridaníe produktu EcoVag® k štandardnej antibiotickej schéme signifikantne predĺžilo obdobie latencie, čo viedlo k zvýšeniu gestačného veku o 3 týždne a zvýšenej pôrodnej hmotnosti. Novorodenci s týmto režimom mali menšie riziko nutnosti pobytu na novorodeneckej JIS, kratší čas hospitalizácie a menšiu potrebu aplikácie kyslíka.