Prečo vedcov zaujímajú vagíny Švédok?

Ženské telo je zaujímavé pre mnohých, a to nielen zo „študijných“ dôvodov. Zvlášť ženské lono priťahuje pozornosť, no v tomto prípade na celkom pragmatickom a naozaj vedeckom podklade.

V roku 2002 publikoval tím vedcov zo švédskej Lund Univerzity (mimochodom, jednej z najstarších v severnej Európe a jednej z najprestížnejších vo svete) zaujímavú štúdiu v Žurnále klinickej mikrobiológie. Alejandra Vásquez, Siv Ahrné a Göran Molin, všetci traja mikrobiológovia a odborníci na probiotiká, skúmali presne to – ženskú vagínu. Konkrétne, zaujímalo ich, prečo niektoré ženy majú opakovane ťažkosti s vaginálnou mikroflórou, a iné nie – a to bez ohľadu na ich životný štýl, hygienické návyky alebo tendenciu plávať vo verejných bazénoch.

Ukázalo sa, že veľký podiel na „harmónii“ pošvovej mikroflóry (a na imunitnej odolnosti tohto prostredia) majú laktobacily. Nie však všetky.

Laktobacily vo všeobecnosti patria medzi bohato členitú skupinu rôznych „odnoží“. Azda najznámejším je lactobacillus acidophilus, no na udržiavanie optimálnej vaginálnej flóry majú podstatný vplyv aj iné laktobacily: napríklad lactobacillus gasseri, lactobacillus rhamnosus a podobne.

A tu sa dostávame k intímnym partiám Švédok. Spomínaní mikrobiológovia sa zamerali na odber vzoriek rôznych laktobacilov u (švédskych) žien, ktoré nikdy v živote nemali žiadnu infekciu močových ciest alebo pošvy – a porovnali ich s tými, ktoré mali tieto problémy opakovane. Z podrobnejšieho porovnávania vyplynulo, že nielen množstvo nejakého konkrétneho typu laktobacilov, ale aj pomer rôznych typov týchto probiotických kmeňov má vplyv na to, či nejaké škodlivé baktérie začnú v tomto prostredí šarapatiť alebo nebudú mať šancu.

Nejde teda len o to, aby ženy zvlášť dbali na hygienu, stres, stravu či intímny život. O pohode „tam dole“ rozhoduje viacero faktorov a pri opakovaných problémoch (ako je svrbenie, výtok, zápach alebo podráždenie) aj ženské lono potrebuje pomoc s nastolením rovnováhy.

Pri výbere probiotík je preto vhodné orientovať sa na tie, ktoré obsahujú čo najlepšie zloženie laktobacilov na daný problém,  ako je aj Gynimun Intim protect jediné selektívne vaginálne probiotikum obsahujúce dva špeciálne kmene tzv. selektívnych vaginálnych laktobacilov – konkrétne Lactobacillus Rhamnosus DSM 14870 a Lactobacillus Gasseri DSM 14869, ktoré sa vo vzájomnej kombinácii ukázali byť v klinických štúdiách na švédskych ženách a aj 10-ročnej klinickej praxi vysoko účinné v liečbe aj prevencii vaginálnych infekcií a sú patentované pod názvom EcoVag®,